English to Tagalog
Search Query: holds

Probably related with:
English Tagalog
holds
katibayan; nagpapakapit; kuta; nakukutaan;

May related with:
English Tagalog
hold
hawakan; hawak; taban;
hold
tumatangan; humawak; pipigilang; katibayan; hawakan; hahawak; ingatang; pumigil; nagsisihawak; nagsisihawak na; humahawak; nakahuli; hahawak sa; taban; ang humahawak; hawak; tatahimik; hinawakan; magdiwang; nagsisihawak ng; ay nagsisihawak; ay humahawak; tumatabon; alalayan; nagiingat; ay nagsisihawak ng; moog; pigilan; kapitan; ganapin; kinikilala; hindi; ito;

Advertisement

Bookmark This Site