English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: holds

Probably related with:
English Tagalog
holds
katibayan; nagpapakapit; kuta; nakukutaan;

May related with:
English Tagalog
hold
hawakan; hawak; taban;
hold
tumatangan; humawak; pipigilang; katibayan; hawakan; hahawak; ingatang; pumigil; nagsisihawak; nagsisihawak na; humahawak; nakahuli; hahawak sa; taban; ang humahawak; hawak; tatahimik; hinawakan; magdiwang; nagsisihawak ng; ay nagsisihawak; ay humahawak; tumatabon; alalayan; nagiingat; ay nagsisihawak ng; moog; pigilan; kapitan; ganapin; kinikilala; hindi; ito;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .