English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: ines

Probably related with:
English Tagalog
ines
si ines; nila ines; kay ines; ines ang; ines ang mga;

May related with:
English Tagalog
in
nasa; sa; sa loob;
in
sa; nasa; nang; na sa; sa mga; nangasa; ay sa; sa nasa; na nasa; nasa sa; noong; ay nasa; na; kay; na sa mga; sa loob; sa inayos; nasa mga; sa naayos; nangasa mga; makapal sa; ng; mo sa; may; magsipanatili; nga sa; sumasa; nawalan; nang mga; panggapas; mawalang; sangayon sa; sagana sa; na kay; taglay; na may; napasa; nagiging; loob; nawalan ng; sa puwang; sa lupaing; laylayan; pagkaraan; sasa; nagbangon; ng laylayan; sa loob ng; hampas; maaga; sariwa; kalugdan; tambo ang; suma; nandoon; tahanan; na nangasa; sarong; na tiwasay; ang sarong; doo; tambo; sa harap; sa kaniyang; palibhasa; sumuot na; may mga; upang; na taglay; roon; sa harap ng; kung; at sa; samantalang; sangpu; ng mga; damit; gamit; ang; sinaktan; nagsasalita ng; tungkol sa; para kay; pagka; gaya; ano; damit na; at nang; maraming; ang kamatayan; kamatayan; at; ay nagsasalita ng; na sagana; at may; at ng; mga; at ang;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .