English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: judgments

Probably related with:
English Tagalog
judgments
mga kahatulan; kahatulan; ng mga kahatulan; na kahatulan; mga hatol; kahatulang; mga kahatulang; ang mga kahatulan; ng kahatulan; mga hatol na; ang mga hatol; mga paghatol; mga; mga palatuntunan;

May related with:
English Tagalog
judgment
hatol; husga;
judgment
kahatulan; paghuhukom; ng kahatulan; paghatol; ang kahatulan; na kahatulan; kahatulan na; hatol; kahatulan ay; ng paghatol; kahatulan ng; ay kahatulan; paghukom; na paghatol; ang paghuhukom; sa kahatulan; paghuhusga; husga; katarungan; ng paghuhukom; ang paghatol; hukuman; sa paghuhukom; na paghukom; mga kahatulan; ng mga kahatulan; kahatulan sa; ang katarungan; ang kahatulan ay; kaganapan; kahatulang; hatol sa; kakayahang; hatulan; palasio; ng kaganapan; alituntunin; humatol; pagalam ng katuwiran; katuwiran; pagkakilala; ng pagkakilala; matuwid; akala; pasiya; ang matuwid; kautusan; kayo;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .