English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: knowing

Best translation match:
English Tagalog
knowing
[n˙ing] Matalin˛; maalam; marunong

Probably related with:
English Tagalog
knowing
yamang nalalaman; pagkaalam; na nakatataho; yamang napagaalaman; na nakatataho ng; sa pagkaalam; nalalaman; yamang nakikilala; palibhasa; yamang aming nalalaman; mo nalalaman; yamang nalalaman mo; na aming nalalaman; na maalaman; pagkaunawa; na nakakakilala; na nakakakilala ng; alam; si;

May be synonymous with:
English English
knowing; wise; wise to
evidencing the possession of inside information
knowing; intentional
characterized by conscious design or purpose
knowing; knowledgeable
alert and fully informed
knowing; knowledgeable; learned; lettered; well-educated; well-read
highly educated; having extensive information or understanding

May related with:
English Tagalog
know
alam;
know
nalalaman; nakikilala; talastas; alam; maalaman; talastasin; makaalam; malalaman; ay nalalaman; nangakakaalam; nangakakakilala; nalalaman ng; mga nalalaman; ang alam; makilala; maalaman ng; alamin; mangakikilala; ang nalalaman; nakakakilala; makaalam ng; makakaalam; malalaman ng; nalalaman na; ay nalalaman ng; nakakaalam; nangakakakilala sa; kakilala; kilala; ay talastasin; nakikilala ang; nagsisikilala; nalalaman baga; nangakakakilala ng; ang nangakakaalam; mangakikilala ng; ay nakikilala; umalam; maalaman ang; ang makaalam; talastasin ninyo; matalastas; makikilala; matatalastas; mangakakaalam; ay nangakakakilala; umalam ng; natatalastas; malaman; nakakakilala ng; marunong; sisi; ba talastas; nakikilala ba; aalamin; ng sisi; kilalanin; nakakakilala sa; talastasin mo; alamin mo; nakakaalam ng; ay nangakakakilala sa; kinilala; nalaman; nalalaman ninyo; nalalaman naman; nakaaalam; baga; pagkaalam; ay talastasin ninyo; ay pagkakilala; kilalanin mo; kilalanin ninyo; pagkilala; pagkakilala; nakilala; na alamin mo; kilala mo; pagkilala sa; kaalaman; kilala mo ang; ba; ninyo; mo; sapagka; kung; nga ay; kanila; nga; kung sino; na ang;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .