English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: leads

Probably related with:
English Tagalog
leads
magbubunga pa; magbubunga pa ng; ay magbubunga pa;

May related with:
English Tagalog
lead
tingga;
lead
tingga; patnubayan; patnubayan mo; papatnubay; papatnubayan; ang tingga; umakay; akayin; papatnubay sa; ihatid; ay umakay; ihatid mo; mag-udyok; mag-udyok sa; mangabuhay; unahan; pangunahing; magdadala; lumalakad; dalhin; mo;

Advertisement

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .