English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: lives

Probably related with:
English Tagalog
lives
buhay; mga buhay; nakatira; na kabuhayan; kabuhayan; pamumuhay; buhay ay; ito;

May related with:
English Tagalog
live
buhay; tira; nakatira; i don’
live
mabuhay; mabubuhay; mangabuhay; mangabubuhay; nangabubuhay; mabuhay na; nabubuhay; mabuhay ng; mamuhay; mabubuhay na; mabuhay ka; na mamuhay; ay mabuhay ng; ay nangabubuhay; ay mabuhay; naninirahan; ikinabubuhay; buhay; nakatira; ikabubuhay; ang nabubuhay; makakasama; mangabuhay kayo; nagsisitahang; nabuhay; buhayin; tira; ng buhay na; buhay na; ng buhay; ikaw ay mabuhay; ay;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .