English to Tagalog
Search Query: men

Best translation match:
English Tagalog
men
[men] Mga tao; mga lalake

Probably related with:
English Tagalog
men
lalake; mga tao; mga lalake; tao; lalaking; mga lalaking; ng mga tao; na lalake; na tao; mga taong; ang mga tao; taong; mga tao na; lalake na; katao; ng mga lalake; tao ng mga; lalake ang; ng mga lalaking; mga tao ang; ng tao; mga; na lalaking; mga tao ay; sa mga tao; na lalake ay; tao na; mga lalake ay; ang mga lalake; ang mga lalaking; tao ang; na mga lalaking; adan; mga lalake na; ng taong; tao ay; na mga taong; lalake ay; lalake sa; ay mga lalaking; lalaki; mga tao sa; ng mga taong; ng mga; ay mga; ang mga taong; ang mga; nasugatan; sangkatauhan; lalaking yaon; mga anak; sa mga; may mga taong; mga asawa; anak; may; kanilang;

May be synonymous with:
English English
men; hands; manpower; work force; workforce
the force of workers available

May related with:
English Tagalog
men
lalake; mga tao; mga lalake; tao; lalaking; mga lalaking; ng mga tao; na lalake; na tao; mga taong; ang mga tao; taong; mga tao na; lalake na; katao; ng mga lalake; tao ng mga; lalake ang; ng mga lalaking; mga tao ang; ng tao; mga; na lalaking; mga tao ay; sa mga tao; na lalake ay; tao na; mga lalake ay; ang mga lalake; ang mga lalaking; tao ang; na mga lalaking; adan; mga lalake na; ng taong; tao ay; na mga taong; lalake ay; lalake sa; ay mga lalaking; lalaki; mga tao sa; ng mga taong; ng mga; ay mga; ang mga taong; ang mga; nasugatan; sangkatauhan; lalaking yaon; mga anak; sa mga; may mga taong; mga asawa; anak; may; kanilang;

Advertisement

Bookmark This Site