English to Tagalog
Search Query: ministering

Probably related with:
English Tagalog
ministering
magsisipangasiwa; na nangangasiwa; nangangasiwa; abuloy; nangangasiwa ng patayo; kanilang pinaglilingkuran;

Advertisement

Bookmark This Site