English to Tagalog
Search Query: miracles

Probably related with:
English Tagalog
miracles
mga himala; mga tanda; tanda; milagro; ng mga tanda; kababalaghang gawa; kababalaghan; kaniyang mga tanda; kapangyarihan; mga;

Advertisement

Bookmark This Site