English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: offerings

Probably related with:
English Tagalog
offerings
handog tungkol; na susunugin; handog; handog na; handog tungkol sa; mga handog; mga handog na; ang handog na; na handog; susunugin; hain tungkol; na susunugin sa; handog nila; alay; sa mga handog; ng mga handog; mga alay; handog niyaon; handog na itataas; na susunugin para; ng mga alay; mga hain; ng mga hain;

May related with:
English Tagalog
offer
alok; mungkahi;
offer
maghahandog; maghandog; ihahandog; ihandog; maghahandog ng; mangaghandog; nangaghahandog; mangaghahandog; maghandog ng; alok; pinagpapalagayan; inihahandog; mag-alok; alukin; ihahandog ang; mangaghahandog ng; maghahandog ng mga; maghandog ng mga; ihandog sa; ihain; nangaghandog; naghahandog; nangaghahandog ng; inaalok; ihahandog mo; magharap; naghandog; nangaghandog ng; maghahain ng; naghahandog na; mungkahi; maghahain; pinaghandugan; pinaghandugan ng; ihahandog mo ang; iharap; ihandog mo; nangaghandog ng mga; paghandugan ng; ihain mo; paghandugan ng mga; nagbibigay; iharap mo;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .