English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: places

Probably related with:
English Tagalog
places
dako; na dako; kaitaasan; dako na; mga dako; dako ay; na dako na; dakong; dakong kaitaasan; ng mga dako; dako ng; ng dakong; mga dakong; daraanan; kinatatayuan; na kaitaasan; kalalagyan; ng kalalagyan; mga lugar; tahanan; mga; na mga; pa;

May related with:
English Tagalog
place
lugar; dako;
place
dako; dakong; na dako; lugar; dako na; ay dakong; pook; kinaroroonan; kalalagyan; dako ay; lugar na; mga dako; enaim; kinaroroonang dako; mga dako ay; sariling dako; dakong yaon; matutuluyan; monumento; sa dakong; dakong karoroonan; lagayan; pook sa; puwesto; humalili; pinaglagyan; dakong higaan; kinalalagyan; pisaan; ilagay; tahanan; kilikili; kalagayan; magkasiya; tayuan; lalagyan; saan; pagkakataon; inilalagay; lupaing; katungkulan; alaala;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .