English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: powers

Probably related with:
English Tagalog
powers
mga kapangyarihan; sa mga kapangyarihan; mga may kapangyarihan; kapangyarihan; mga may kapamahalaan; mga;

May related with:
English Tagalog
power
abot; balor; bisa; lakas; yari; kapangyarihan;
power
kapangyarihan; na kapangyarihan; kapangyarihang; ng kapangyarihan; kapamahalaan; kapangyarihan na; ng kapamahalaan; kapamahalaang; ng kapangyarihang; paghaharing; ang kapangyarihan; kapangyarihan ay; kapangyarihan ng; lakas; balor; ng kapamahalaang; abot; bisa; paghahari; tumalab; kaniyang kapamahalaan; yari; karapatan; ipinagkaloob; kalakasan; makapangyarihan; matuwid; kaya; may tapang; may;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .