English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: returned

Probably related with:
English Tagalog
returned
bumalik; nagsibalik; nagbalik; nanganumbalik; nangagbalik; ay bumalik; nagsibalik na; ay nagsibalik; na nagsibalik; nangagbalik ng; ay bumalik na; bumalik ang; na nagsibalik na; na bumalik; nagbalik na; ay nagbalik; bumalik na; pagbalik; nagsipagbalik; ay nanumbalik; ay nangagbalik; ay nagsibalik na; ay nagbabalik; nagbabalik; ay nagsipagbalik; bumalik siya; ay bumalik agad; umuwi; makabalik; ay umuwing; magbalik; ay nagsauli; ibabalik; ipinagbigay alam; ay; taga;

May related with:
English Tagalog
return
bumalik; balik; buwelta; sauli;
return
babalik; bumalik; manunumbalik; mangagbabalik; balik; babalik na; manumbalik; bumalik ka; magsisibalik; bumalik ang; magsibalik; mangababalik; nanganunumbalik; sauli; magbalik; magbalik ng; buwelta; magbalik na; mababalik; manumbalik ka; ibabalik; na bumalik; magbabalik-loob; bumalik na; nangagbalik-loob; pagpihit; pagbalikan; mauwi; ibalik; ay bumalik; mangagbalik; ibabalik ng; nagsisibalik; magbalik ka; mapaparam; isauli; uuwi; pabalikin; ay manunumbalik; magbabalik; ibabalik sa; isusuksok; mauuwi; ay magsibalik; magsihiwalay; bumabalik; makabalik; magsipihit kayo; manumbalik kayo; ay mauwi; mangagbalik kayo; humiwalay; uli na; magsibalik kayo; uli; tatahanan; ikaw ay manumbalik; pumihit; magsipanumbalik kayo; bumalik ka uli; ikaw ay bumalik;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .