English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: seeing

Probably related with:
English Tagalog
seeing
dangang; yamang; palibhasa; pagkasaksi; yayamang; yaman; na palibhasa; pagkakita; sa pagtingin; pagtingin sa; kung magsitingin; sa makikitang; makita; pagkakita sa; nang makita; nakita; na nakakakita; nakakakita; sa paraang; gayong; pagkatanaw niya sa; paningin; makikita; mo makikita; kung; ikaw; nang; nang makita niya;

May be synonymous with:
English English
seeing; beholding; visual perception
perception by means of the eyes
seeing; eyesight; sightedness
normal use of the faculty of vision

May related with:
English Tagalog
see
makita;
see
tingnan; makita; nakikita; makikita; makakakita; nangakakakita; makakita; mangakakita; makipagkita; tingnan mo; tingnan ninyo; makakakita ng; makikita na; nakakakita; nangakakakita ng; makakita ng; makipagkita sa; makita ng; makikitang; makikita ng; nangakikita; mangakakita ng; nakikita ng; makakita sa; inyong tingnan; na makita; nakikita ay; maititingin; ay nangakakakita; tignan; makikita ang; na nakikita; tingnan ang; nangakakakita sa; mangakikita; mangakakakita; tingnang; matatanaw; ikakikita; nakikita ang; makita mo; mamalas; mangakakakita ng; ingatan; titingnan; tingnan nga; nakita; nagsisitingin; iyong tingnan; makita ang; dilidilihin; nakakita; mangakita; inyong makikita; mamamasdan; nangakita; tingnan natin; bahala; nanonood; bahala ng; di makakakita; di makakita; pagkakita; nakikita ba; masdan; na matatakot; titingnan ko; magpatingin; mamasdan; tumingin; magpatingin sa; mangyaring makipagkita; tiktikan; sikapin ninyo; tanawin mo; nakita ng; dalawin; mangagingat; makita niya; matatakot; malaman; kita nakita; maalaman; ingatan ninyo; ninyo; ingatan mo; masdan mo; narito; kita; nga; tumingin ka;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .