English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: smiting

Probably related with:
English Tagalog
smiting
na nananakit; nananakit;

May related with:
English Tagalog
smite
saktan; saktan mo; saktan ng; sasaktan; sugatan; iyong saktan; na saktan mo; inyong saktan; sinaktan; manakit; inyong sasaktan; susugatan mo; saktan ninyo; saktan mo ang; paluin mo; nananakit; sasaktan ko; tampalin mo; saktan niya; masasaktan; sasaktan ko ang; ay sinaktan; lilipulin; lilipulin ang; humampas ka; siyang sasakit; mo; siyang sasakit sa;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .