English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: sore

Best translation match:
English Tagalog
sore
[sor] Masakít; mahapdî; maantak; makirot
sore
[sor] Sakít; anták; sugat

Probably related with:
English Tagalog
sore
mainam; panggiba; nangasasaktan; mainam ng; mahigpit; na mainam; malala; mahigpit na; lumala; lubhang; mainam nang; lumalang mainam; lumubha; mabigat; malubha; paghihirap; totoong; matigas; salot; ng mahigpit na; mabigat na; di kawasa; malabis na; na lubha; ng di kawasa; na; kamay;

May be synonymous with:
English English
sore; raw; sensitive; tender
hurting
sore; afflictive; painful
causing misery or pain or distress
sore; huffy; mad
roused to anger

May related with:
English Tagalog
sore
mainam; panggiba; nangasasaktan; mainam ng; mahigpit; na mainam; malala; mahigpit na; lumala; lubhang; mainam nang; lumalang mainam; lumubha; mabigat; malubha; paghihirap; totoong; matigas; salot; ng mahigpit na; mabigat na; di kawasa; malabis na; na lubha; ng di kawasa; na; kamay;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .