English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: takes

Probably related with:
English Tagalog
takes
ay magtatagal; maraming;

May related with:
English Tagalog
take
kuha;
take
kunin; kukunin; kukuha; kumuha; kunin mo; dakpin; hulihin; na kunin; magsikuha; magdala; inumin; mo kunin; kunin ninyo; magsisihuli; kumuha ng; nagsisikuha; papag-aasawahin; kunin ng; kumuha ka; na kumuha; ang kumuha; kumuha ang; ay kumuha; kukunin mo; kukuha ng; kuha; ipagsama; papag-asawahin; tangnan mo; kunin mo ang; nilalakbay; aalisin; kuning; alisin; kumuha sa; kunin mo sa; mo; sumusuot; nangagaawitan; magbaon; magasawa; magsisihuli sa; tatangnan; ang kumuha sa; ay kukunin mo; umiinom; ipagsama mo; dalhin; babanggitin; tanggapin; kinukuha; abutin mo; hulihin ninyo; maligo; ay tanggalin; dalhin mo; magdadala; dakpin ninyo; tanggalin; kumuha ka ng; kaunin mo; inyong kunin; magsisitanggap; pumitas; makisama; kukuha ka; kumuha kayo; magasawa sa; tanggapan mo; ilapit; alisin ninyo; kumuha ka sa; magbunton; hawakan mo; tanggapin mo; isama mo; ipagsama mo ang; bawiin; ay tangnan mo; iinom; magdala kayo; mo ng; makisama sa; dalhin ninyo; kumuha kayo sa; inyong buhatin; iguhit mo; kumuha kayo ng; magsikuha kayo; uminom; magdala ka; ariin mo; huminga ng; magsama ka; dadalhin ng; magsisitawag ng; aayusin mo; magdala kayo ng; pasanin ninyo; umakyat; tatanggap; layunin; magtangan ka; gawin; ikaw ay kumuha; ayusin ninyo; ninyo; gagawin ang; magdadala ng; gagawin; magtangan ka ng; kayo; ikaw; hulihin ninyo para; ay; ikaw ay tumawag;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .