English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: thee

Best translation match:
English Tagalog
thee
[dzií] Iyo; mo

Probably related with:
English Tagalog
thee
iyo; ka; sa iyo; iyo ng; iyo na; kita; mo; iyo ang; ka ng; iyo ng mga; sa iyo ng; iyo sa; kitang; ka sa iyo; kita na; na kita; ang sa iyo; iyo ay; ikaw; sa iyo na; ka na; sa iyo ang; kita ng; ka sa; ka ng mga; kita sa; iyo na ikaw; mo na; kang; sumasaiyo; mo sa; ka niya; iyong; mo ang; mo ay; ka niya ng; iyong ikaw; ikaw ay; niya sa iyo; na ikaw; mong; pagtanggap; iyong bautismuhan; inyo; sa iyong; iyong kabantugan; usap; ang iyong kabantugan; natin; inyo na makalawa; man; sa inyo; harap; harap ng;

May related with:
English Tagalog
thee
iyo; ka; sa iyo; iyo ng; iyo na; kita; mo; iyo ang; ka ng; iyo ng mga; sa iyo ng; iyo sa; kitang; ka sa iyo; kita na; na kita; ang sa iyo; iyo ay; ikaw; sa iyo na; ka na; sa iyo ang; kita ng; ka sa; ka ng mga; kita sa; iyo na ikaw; mo na; kang; sumasaiyo; mo sa; ka niya; iyong; mo ang; mo ay; ka niya ng; iyong ikaw; ikaw ay; niya sa iyo; na ikaw; mong; pagtanggap; iyong bautismuhan; inyo; sa iyong; iyong kabantugan; usap; ang iyong kabantugan; natin; inyo na makalawa; man; sa inyo; harap; harap ng;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .