English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: took

Probably related with:
English Tagalog
took
kinuha; kumuha; sinakop; ipinagsama; kinuha ng; tinangnan; kumuha ng; hinawakan; isinama; ay kumuha; sinakop ng; sinakop ang; kinuha ang; dinakip; hinuli; dumampot; kumuhang; dinala; kumuha sa; pagkakuha; kumuha ng mga; nagasawa; kumuha ang; ang kumuha; ay kinuha; nagsikuha; ang kumuha ng; na isinama; dinala na; nagdala; nagsihuli; kinuhang; lumulan; pagkahawak; inalis; binihag; pagkakuha ng; ay kumuha ng; nagsikuha ng; dumampot ng; ikinuha; ay kumuhang; sinunggaban; inagapan; ay dumampot; hinuli ang; ay nagasawa; kinuha niya; kinukuha; ay nagsikuha; nagbitbit; tinanggap; dinampot; kumuha siya; dinala ang; inabot; tinuos; kumuha siya ng; lumulan sa; kanilang kinuha; humawak; hinahawakan; kaniyang kinuha; dinampot ang; tinanggap ang; ay dumampot ng; ay nagsikuha ng; pagkaalis; ay dinala; nagdala ng; inari; ay; kahapon; napili; kanilang kinuha ang; ay pumitas; hinuhuli; ay tinanggap; sinupok; ay tumangan; isinama niya; nagsipagdala; binunot; ay nagsisulong; isinama niya ang; tumanggap; tumanggap ng; ay nangagdala; sinamsam ang; magdadala; nagpasan ng; ay nangagdala ng; dalhin; masakop nga; nagpasan ng mga; siya; ginawa; ang; nang; ng mga;

May related with:
English Tagalog
took
kinuha; kumuha; sinakop; ipinagsama; kinuha ng; tinangnan; kumuha ng; hinawakan; isinama; ay kumuha; sinakop ng; sinakop ang; kinuha ang; dinakip; hinuli; dumampot; kumuhang; dinala; kumuha sa; pagkakuha; kumuha ng mga; nagasawa; kumuha ang; ang kumuha; ay kinuha; nagsikuha; ang kumuha ng; na isinama; dinala na; nagdala; nagsihuli; kinuhang; lumulan; pagkahawak; inalis; binihag; pagkakuha ng; ay kumuha ng; nagsikuha ng; dumampot ng; ikinuha; ay kumuhang; sinunggaban; inagapan; ay dumampot; hinuli ang; ay nagasawa; kinuha niya; kinukuha; ay nagsikuha; nagbitbit; tinanggap; dinampot; kumuha siya; dinala ang; inabot; tinuos; kumuha siya ng; lumulan sa; kanilang kinuha; humawak; hinahawakan; kaniyang kinuha; dinampot ang; tinanggap ang; ay dumampot ng; ay nagsikuha ng; pagkaalis; ay dinala; nagdala ng; inari; ay; kahapon; napili; kanilang kinuha ang; ay pumitas; hinuhuli; ay tinanggap; sinupok; ay tumangan; isinama niya; nagsipagdala; binunot; ay nagsisulong; isinama niya ang; tumanggap; tumanggap ng; ay nangagdala; sinamsam ang; magdadala; nagpasan ng; ay nangagdala ng; dalhin; masakop nga; nagpasan ng mga; siya; ginawa; ang; nang; ng mga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .