English to Tagalog
Search Query: walls

Probably related with:
English Tagalog
walls
mga kuta; kuta; na kuta; panig; mga pader; pader; mga panig; kutang; mga harang; mga kuta ng; mga;

May related with:
English Tagalog
wall
dingding; pader; talakop;
wall
kuta; pader; dingding; kutang; kuta na; bakod; panig; na kuta; dinding; talakop; kuta sa; pinid;

Advertisement

Bookmark This Site