English to Tagalog
Search Query: wars

Probably related with:
English Tagalog
wars
mga digmaan; mga digma; pagdidigmaan; pagdidigma; mga pagbabaka; mga pakikipagdigma; mga pakikipagbaka; ang mga pagbabaka; mga;

May related with:
English Tagalog
war
gera; digma; digmaan; giyera;
war
pakikipagdigma; pakikibaka; digma; pakikidigma; pagdidigma; makipagdigma; pangdigma; ng digma; giyera; ng pagdidigma; pagbabaka; mangdidigma; ng pakikibaka; digmaan; pakikidigma ang; pangdaigdig; nangakipagdigma; bumabaka; mga pakikipagdigma; pakikipagbaka; ang pagdidigma; na pagbabaka; gera; na pangdigma; ng pakikidigma; pagdidigma ay; makikipagdigma; pakikipagdigma laban; ng pagbabaka; makipagbaka; nakipagbaka; pagbabaka ay; digmaan laban; matapang; hukbo; lalaking;

Advertisement

Bookmark This Site