English to Tagalog
Search Query: yokes

Probably related with:
English Tagalog
yokes
mga pamatok; pamatok; atang;

May related with:
English Tagalog
yoke
saklay; singkaw; sinkaw; pamatok;
yoke
pamatok; atang; na atang; singkaw; magkatuwang; pamatok ay; parehang; pamatok na; atang sa; saklay; sinkaw; tuwang; ipinasan; paningkaw; dalawang magkatuwang;

Advertisement

Bookmark This Site