English to Tagalog
Search Query: darting

Best translation match:
English Tagalog
darting
tumatalilis;

Probably related with:
English Tagalog
darting
tumatalilis;

May related with:
English Tagalog
dart
sibad; talilis; tumakbo ng matulin;
dart
sibad; talilis; tumakbo ng matulin;

Advertisement

Bookmark This Site