English to Tagalog
Search Query: deceived

Best translation match:
English Tagalog
deceived
nadaya; nandaya; nilinlang;

Probably related with:
English Tagalog
deceived
nadaya; dinaya; nangailigaw; nadayang; mangailigaw; dinaya ng; nadadaya; nahikayat; dumaya; mga nadaya; kayong padaya; dumaya sa; ay dinaya; nandaya;

Advertisement

Bookmark This Site