English to Tagalog
Search Query: after

Best translation match:
English Tagalog
after
pagkatapos; makaraan; pagkaraan; matapos; pagkalipas;
after

Probably related with:
English Tagalog
after
pagkatapos; pagkamatay; pagkatapos na; ayon; matapos; pagkatapos ng; pagkaraan; kasunod; ayon sa; sumunod; pagkatapos sa; sumunod sa; na kasunod; na sumunod; pagkaraan ng; likuran; na pagkaraan; ng ayon sa; ng ayon; pagkatapos ng mga; sumunod ang; matapos ang; sumusunod; pagkatapos nang; na hinabol; pagkatapos ay; na pagkatapos ng; sa hulihan; na ayon; makaraan; kasunod ng; pinakapangalawa; habulin; ay kasunod; sa likuran; pinasundan; hulihan; sumusunod sa; na sumunod sa; ang kasunod; nagsisunod; na pinasundan; pagkalipas; susunod sa; ang ayon sa; sinundan; ang ayon; na pinakapangalawa; hinabol; na kasunod ng; nang matapos; kasunod ng mga; nagsisunod sa; na susunod sa; na pagkaraan ng; nang makaraan; at pagkatapos; ang sumusunod sa; sa; nang matapos na; nang; pagsunod; magsisunod sa; at pagkatapos ng; ng alinsunod sa; pagsunod sa; mo ayon; sa pagkasabik sa; nang makaraan ang; alinsunod sa; ay susunod sa; sa likod; na sa tuwing; tuwing; sa mahalay; sa pagsunod sa; sa tuwing; ngayong; ng; pagkaraan nga ng; kabila ng; nang maganap; sa mga; nang maganap ang; gaya; na gaya; dahil; mula sa; at nang;

May be synonymous with:
English English
after; afterward; afterwards; later; later on; subsequently
happening at a time subsequent to a reference time

May related with:
English Tagalog
after
pagkatapos; makaraan; pagkaraan; matapos; pagkalipas;
after
pagkatapos; pagkamatay; pagkatapos na; ayon; matapos; pagkatapos ng; pagkaraan; kasunod; ayon sa; sumunod; pagkatapos sa; sumunod sa; na kasunod; na sumunod; pagkaraan ng; likuran; na pagkaraan; ng ayon sa; ng ayon; pagkatapos ng mga; sumunod ang; matapos ang; sumusunod; pagkatapos nang; na hinabol; pagkatapos ay; na pagkatapos ng; sa hulihan; na ayon; makaraan; kasunod ng; pinakapangalawa; habulin; ay kasunod; sa likuran; pinasundan; hulihan; sumusunod sa; na sumunod sa; ang kasunod; nagsisunod; na pinasundan; pagkalipas; susunod sa; ang ayon sa; sinundan; ang ayon; na pinakapangalawa; hinabol; na kasunod ng; nang matapos; kasunod ng mga; nagsisunod sa; na susunod sa; na pagkaraan ng; nang makaraan; at pagkatapos; ang sumusunod sa; sa; nang matapos na; nang; pagsunod; magsisunod sa; at pagkatapos ng; ng alinsunod sa; pagsunod sa; mo ayon; sa pagkasabik sa; nang makaraan ang; alinsunod sa; ay susunod sa; sa likod; na sa tuwing; tuwing; sa mahalay; sa pagsunod sa; sa tuwing; ngayong; ng; pagkaraan nga ng; kabila ng; nang maganap; sa mga; nang maganap ang; gaya; na gaya; dahil; mula sa; at nang;

Advertisement

Bookmark This Site