English to Tagalog
Search Query: again

Best translation match:
English Tagalog
again
muli; uli; ulit;
again
[egun] Ul; mul

Probably related with:
English Tagalog
again
uli; muli; muling; uli na; uli ng; na muli; na muling; uli ang; ay muling; muli ng; muli na; uli sa; uli ng mga; sa muli; muli ang; pa uli; bumalik; nagsauling; bumalik uli; magsibalik; nagbalik; mo uli; uling; uli sila; na bumalik; nagsibalik; pagalipusta; bumalik na; ngang muling; pabalikin; ulit; makabalik; kayong muli; pa; ng pagalipusta; bumabalik; ikalawa; muling sinabi; na ikalawa; maguli; dati; pa ang; ay muling sinabi; na maguli; saro; naman; saka; minsan pa; sa; rin; at; ba; nang; mo; sila;

May related with:
English Tagalog
again
muli; uli; ulit;
again
uli; muli; muling; uli na; uli ng; na muli; na muling; uli ang; ay muling; muli ng; muli na; uli sa; uli ng mga; sa muli; muli ang; pa uli; bumalik; nagsauling; bumalik uli; magsibalik; nagbalik; mo uli; uling; uli sila; na bumalik; nagsibalik; pagalipusta; bumalik na; ngang muling; pabalikin; ulit; makabalik; kayong muli; pa; ng pagalipusta; bumabalik; ikalawa; muling sinabi; na ikalawa; maguli; dati; pa ang; ay muling sinabi; na maguli; saro; naman; saka; minsan pa; sa; rin; at; ba; nang; mo; sila;

Advertisement

Bookmark This Site