English to Tagalog
Search Query: diabetic

Best translation match:
English Tagalog
diabetic
tao na napakamadalas ang pag-ihi at walang tigil na pagka-uhaw;

Probably related with:
English Tagalog
diabetic
tao na; tao; tao na napakamadalas;

Advertisement

Bookmark This Site