English to Tagalog
Search Query: dialysis

Best translation match:
English Tagalog
dialysis
paglilinis ng likido sa katawan sa pamamagitan ng makina;

Advertisement

Bookmark This Site