English to Tagalog
Search Query: discern

Best translation match:
English Tagalog
discern
isipin;
discern
[dizérn] Mátanaw; máwatasan; mámalas

Probably related with:
English Tagalog
discern
magdilidili; kumilala; ipaaninaw; magdilidili ng; kumilala ng; kilalanin; isipin; makikilala;

May be synonymous with:
English English
discern; distinguish; make out; pick out; recognise; recognize; spot; tell apart
detect with the senses

May related with:
English Tagalog
discern
isipin;
discern
magdilidili; kumilala; ipaaninaw; magdilidili ng; kumilala ng; kilalanin; isipin; makikilala;

Advertisement

Bookmark This Site