English to Tagalog
Search Query: disloyalty

Best translation match:
English Tagalog
disloyalty
lilo;
disloyalty
[dizlóyalti] Kawalán ng pagtatapat; kasukabán; kapusungán; kataksilan

Probably related with:
English Tagalog
disloyalty
lilo;

Advertisement

Bookmark This Site