English to Tagalog
Search Query: disqualify

Best translation match:
English Tagalog
disqualify
nawalan ng karapatan;
disqualify
[discuólifai] Ipalagay na walang kaya; ariing walang kaya

Probably related with:
English Tagalog
disqualify
nawalan ng karapatan;

May be synonymous with:
English English
disqualify; indispose; unfit
make unfit or unsuitable

Advertisement

Bookmark This Site