English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: all

Best translation match:
English Tagalog
all
lahat; dilan; panay; pawa; tanan; todo;
all
[ol] Lahat; pawÓ; pulos; taganas
all
[ol] Bo˘; bu˘; lubos
all
[ol] Kalahatan; kabuoan
all
[Ol sents day] Todos los santos ˇ kaarawan ng mga kßlulwa

Probably related with:
English Tagalog
all
lahat; buong; lahat ng; ang lahat; ng lahat; lahat na; na lahat; ang lahat ng; ng lahat ng; sa lahat; ng buong; ang buong; lahat ng mga; lahat ay; buo; ay lahat; ng lahat na; lahat ang; ang lahat na; lahat sa; lahat na mga; madlang; sa lahat ng; lahat ng sa; ang buo; sa buong; bawa; boo; ang lahat ay; kabuoan; boong; mo ang lahat; todo; sarisaring; pawa; lahat nga; ng buo; ang boo; dilan; lahat nga ng; panay; nakakakuha; nga ng buong; anoman; kabuoan ng; tanan; nagsigawang; tanang; ang kabuoan; anoman ang; anomang; ang bawa; ang madlang; sa bawa; kabuuang; nawang; tanging; anoman sa; sinomang; nararapat; puspos; totoong; ang; ang nagagawa; kabuluhan; dapat; paraan; bagay; mga; wala; yaong; bagay na; ang mga; ayon; sila; ng mga;

May be synonymous with:
English English
all; altogether; completely; entirely; totally; whole; wholly
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')

May related with:
English Tagalog
all
lahat; dilan; panay; pawa; tanan; todo;
all
lahat; buong; lahat ng; ang lahat; ng lahat; lahat na; na lahat; ang lahat ng; ng lahat ng; sa lahat; ng buong; ang buong; lahat ng mga; lahat ay; buo; ay lahat; ng lahat na; lahat ang; ang lahat na; lahat sa; lahat na mga; madlang; sa lahat ng; lahat ng sa; ang buo; sa buong; bawa; boo; ang lahat ay; kabuoan; boong; mo ang lahat; todo; sarisaring; pawa; lahat nga; ng buo; ang boo; dilan; lahat nga ng; panay; nakakakuha; nga ng buong; anoman; kabuoan ng; tanan; nagsigawang; tanang; ang kabuoan; anoman ang; anomang; ang bawa; ang madlang; sa bawa; kabuuang; nawang; tanging; anoman sa; sinomang; nararapat; puspos; totoong; ang; ang nagagawa; kabuluhan; dapat; paraan; bagay; mga; wala; yaong; bagay na; ang mga; ayon; sila; ng mga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .