English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: also

Best translation match:
English Tagalog
also
din; man; rin; gayon; naman; pati; saka;
also
[ólso] Naman; rin; man; rin naman; din; din naman

Probably related with:
English Tagalog
also
naman; rin; din; din naman; rin naman; namang; nama; naman ng; ring; naman ang; naman na; rin namang; man; din ng; din namang; naman sa; din na; pati; gayon din; rin na; na rin; din ang; din naman ng; ding; naman ay; rin naman ng; din sa; rin nama; naman ang mga; din naman na; rin naman ang; din ng mga; pati naman; rin naman sa; namang mga; din naman ang; din ang mga; pati ng; din namang mga; rin naman ay; ma; oo; gayon din ng; gayon; saka; at; naman yaon; gayon din naman; naman niya; ito nama; pa rin; man ay; ay gayon din; siya ring; naman niya ay; ito pati; gayon ma; ay; bukod; mayroon din namang; nanggaling; maging; pa ang; akin ding; at ipinagbili; pa; at ang; nga; kahit; nga ay; at ito; ang; na lalake; ito; tungkol; lalake; siya nga; ang mga; na mga;

May related with:
English Tagalog
also
din; man; rin; gayon; naman; pati; saka;
also
naman; rin; din; din naman; rin naman; namang; nama; naman ng; ring; naman ang; naman na; rin namang; man; din ng; din namang; naman sa; din na; pati; gayon din; rin na; na rin; din ang; din naman ng; ding; naman ay; rin naman ng; din sa; rin nama; naman ang mga; din naman na; rin naman ang; din ng mga; pati naman; rin naman sa; namang mga; din naman ang; din ang mga; pati ng; din namang mga; rin naman ay; ma; oo; gayon din ng; gayon; saka; at; naman yaon; gayon din naman; naman niya; ito nama; pa rin; man ay; ay gayon din; siya ring; naman niya ay; ito pati; gayon ma; ay; bukod; mayroon din namang; nanggaling; maging; pa ang; akin ding; at ipinagbili; pa; at ang; nga; kahit; nga ay; at ito; ang; na lalake; ito; tungkol; lalake; siya nga; ang mga; na mga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .