English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: from

Best translation match:
English Tagalog
from
galing; buhat; kay; mula; sa; galing sa; taga;
from
[from] Mulā sa; buhat sa

Probably related with:
English Tagalog
from
mula sa; mula; sa; na mula sa; buhat; na mula; buhat sa; galing sa; ay mula sa; galing; mga sa; mula sa mga; na sa; na galing sa; maguli sa; ay sa; nanggaling na; na buhat sa; humiwalay sa; ang mga sa; ilalayo sa; nanggaling; napahiwalay sa; na sa mga; maguli; nagsisihiwalay sa; magmula sa; na maguli sa; sa mga; pagsunod sa; ng pagsunod sa; inihiwalay sa; sa ganang; na nagsisihiwalay sa; mula sa harap; mawawala sa; humihiwalay sa; nanggaling sa; na napahiwalay sa; na maguli; na inihiwalay sa; malayo sa; tumatakas sa; na nanggaling sa; nangalipol sa; nalipol sa; na inalis; tagaroon; taga; sa harap; mo sa; mawawalan; inalis; nasa; kay; sa harap ng; doo; dahil;
from
lumayo; humiwalay ng; nagmula sa; na humiwalay; two; na humiwalay ng; humiwalay; sa sali; ikinapaging; hinuhubad; magalis sa; lumayo sa; pagsunod; ay sa sali; na mawawalan; dinadala;

May related with:
English Tagalog
from
galing; buhat; kay; mula; sa; galing sa; taga;
from
mula sa; mula; sa; na mula sa; buhat; na mula; buhat sa; galing sa; ay mula sa; galing; mga sa; mula sa mga; na sa; na galing sa; maguli sa; ay sa; nanggaling na; na buhat sa; humiwalay sa; ang mga sa; ilalayo sa; nanggaling; napahiwalay sa; na sa mga; maguli; nagsisihiwalay sa; magmula sa; na maguli sa; sa mga; pagsunod sa; ng pagsunod sa; inihiwalay sa; sa ganang; na nagsisihiwalay sa; mula sa harap; mawawala sa; humihiwalay sa; nanggaling sa; na napahiwalay sa; na maguli; na inihiwalay sa; malayo sa; tumatakas sa; na nanggaling sa; nangalipol sa; nalipol sa; na inalis; tagaroon; taga; sa harap; mo sa; mawawalan; inalis; nasa; kay; sa harap ng; doo; dahil;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .