English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: fullness

Best translation match:
English Tagalog
fullness
kapunuan;

Probably related with:
English Tagalog
fullness
kapunuan;

May be synonymous with:
English English
fullness; comprehensiveness
completeness over a broad scope
fullness; mellowness; richness
the property of a sensation that is rich and pleasing
fullness; voluminosity; voluminousness
greatness of volume

May related with:
English Tagalog
full
puno; balawbaw; busog; mutiktik; singkad;
full
puno; puspos; na puno; na puspos; lubos; lipos; puspus; napuno; balawbaw; nalulubos; busog; buo; lubos na; mabusog; napuspos; makabubusog; singkad; ganap; mutiktik; napupuno; na lipos; mapuno; sa puno; busog na; ay puno; mga puno; kabuuang; mangapuspos; buong; nabusog; mabubusog; nagpaparami; mangabusog; ganap na; ang kabuuang; kapuspusan; nangabusog; ng pana; nasisiyahan; pana; na lubos; ng buong; sagana; ang buong; buo at; tunay na;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .