English to Tagalog
Search Query: harming

Best translation match:
English Tagalog
harming
pamiminsala;

Probably related with:
English Tagalog
harming
pamiminsala;

May related with:
English Tagalog
harm
perhuwisyo;
harm
perhuwisyo; nasaktan; masama; amin; nangyari; kasamaan; kasamaan sa;

Advertisement

Bookmark This Site