English to Tagalog
Search Query: haste

Best translation match:
English Tagalog
haste
bigla; pagmamadali;
haste
[jeíst] Pagmamadalì; pagmamaliksí

Probably related with:
English Tagalog
haste
magmadali; pagmamadali; nangagmamadaling; ay magmadali; dalidali; nagmadali; magmamadali; nagmamadali; nagmadaling; nagmamadali ng; madali; bigla;

May be synonymous with:
English English
haste; hastiness; hurriedness; hurry; precipitation
overly eager speed (and possible carelessness)
haste; hurry; rush; rushing
the act of moving hurriedly and in a careless manner
haste; hurry
a condition of urgency making it necessary to hurry

May related with:
English Tagalog
hast
mo; diyang; tinatangkilik; ay; ikaw; mayroon; iyong; ikaw ay; ka; inihanda; ay mayroon; ang; ka ng; iyo; ang iyong; may; ang may; ay nagsalita ng; ay nagsalita; nasa iyo;

Advertisement

Bookmark This Site