English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: have

Best translation match:
English Tagalog
have
magkaroon;
have
[jev] Magka; magkaroon; mayroon

Probably related with:
English Tagalog
have
mayroon; magkaroon; ay; magkakaroon; mayroong; may; ay mayroon; ay may; mangagkakaroon; magkaroon ng; nagkakaroon; ay magkaroon; ay mayroong; baga; mangagtangkilik; mangagtatangkilik; wala; magkakaroon ng; na mayroon; tinatangkilik; ang; na magkaroon; sana; merong; ipinagpauna; nagtatangkilik; nagsigawang; tatangkilikin; ba; magtataglay; nanumpa; nasubok; mapapala; mangakakaalam; mangagtangkilik ng; ginawa; mayroon baga; mayroon ba; magkaroong; namasdan; magtataglay ng; siguraduhing; kasamasamang; pinapaging; mangagkakaroon ng; nagkaroon; makuha; sanang; narinig; mga may; nasubok na; inilagay; kailangan; tinamo; ikinait; inaring; tinanggap; may mga; naunang; taglay; ay wala; magkaroon kayo; ng; magkakaroon ng mga; ay magkakaroon; kailanman; nagkakaroon ng; nagtatamo; nailagan ang; minana; pagkaalis; ay magkakaroon ng; magkaroon kayo ng; ang may; ay ibinigay; iniutos; ay nagsitanggap; nagkaroon ng; ay may mga; ginawang; aking; ng bumili; ay natapos; nagtatangkilik ng; ay nagkaroon; inyong; walang; ang tinatamo; na; ay nagdala; kumakasi sa; inilalagay; magtatamo ng; ang sa; bang; na hindi; na may; hindi; kayo; inilalagay sa; ngayon; kulang ba; na may mga; ang mga; ninyo; ko; ng mga; yamang; kami ay; sinabi; hindi ako; ay nasa; kanilang; ako; naman; akong; pa; sila; kung;
have
sumailalim; ibinukang; mental; kailagang; nagdaang; mental na; hinubad; kakayahang; nagbunga; nilakaran; ginugol; ay kinain; nahihirapang; sumailalim sa; itinakuwil; ba ng; pinili; mga tinatangkilik; bigyang; ay kinain ng; na aariin; ginawang may; magpakita ang; aariin; magpakita; ay ang; ibinibigay; dapat; marapat; paggawa; pumunta; malalaman; na binigyan; nagsalita na; kayo ng; ko ang; tungkol; sa; akin; tungkol sa;

May be synonymous with:
English English
have; rich person; wealthy person
a person who possesses great material wealth
have; have got; hold
have or possess, either in a concrete or an abstract sense
have; feature
have as a feature
have; experience; get; receive
go through (mental or physical states or experiences)
have; own; possess
have ownership or possession of
have; get; let
cause to move; cause to be in a certain position or condition
have; consume; ingest; take; take in
serve oneself to, or consume regularly
have; give; hold; make; throw
organize or be responsible for
have; experience
undergo
have; cause; get; induce; make; stimulate
cause to do; cause to act in a specified manner
have; accept; take
receive willingly something given or offered
have; receive
get something; come into possession of
have; get; suffer; sustain
undergo (as of injuries and illnesses)
have; get; make
achieve a point or goal
have; bear; birth; deliver; give birth
cause to be born
have; take
have sex with; archaic use

May related with:
English Tagalog
have
magkaroon;
have
mayroon; magkaroon; ay; magkakaroon; mayroong; may; ay mayroon; ay may; mangagkakaroon; magkaroon ng; nagkakaroon; ay magkaroon; ay mayroong; baga; mangagtangkilik; mangagtatangkilik; wala; magkakaroon ng; na mayroon; tinatangkilik; ang; na magkaroon; sana; merong; ipinagpauna; nagtatangkilik; nagsigawang; tatangkilikin; ba; magtataglay; nanumpa; nasubok; mapapala; mangakakaalam; mangagtangkilik ng; ginawa; mayroon baga; mayroon ba; magkaroong; namasdan; magtataglay ng; siguraduhing; kasamasamang; pinapaging; mangagkakaroon ng; nagkaroon; makuha; sanang; narinig; mga may; nasubok na; inilagay; kailangan; tinamo; ikinait; inaring; tinanggap; may mga; naunang; taglay; ay wala; magkaroon kayo; ng; magkakaroon ng mga; ay magkakaroon; kailanman; nagkakaroon ng; nagtatamo; nailagan ang; minana; pagkaalis; ay magkakaroon ng; magkaroon kayo ng; ang may; ay ibinigay; iniutos; ay nagsitanggap; nagkaroon ng; ay may mga; ginawang; aking; ng bumili; ay natapos; nagtatangkilik ng; ay nagkaroon; inyong; walang; ang tinatamo; na; ay nagdala; kumakasi sa; inilalagay; magtatamo ng; ang sa; bang; na hindi; na may; hindi; kayo; inilalagay sa; ngayon; kulang ba; na may mga; ang mga; ninyo; ko; ng mga; yamang; kami ay; sinabi; hindi ako; ay nasa; kanilang; ako; naman; akong; pa; sila; kung;

Advertisement

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .