English to Tagalog
Search Query: health

Best translation match:
English Tagalog
health
lusog; pakan; kalusugan;
health
[jelz] Kagalingan; kaigihan ng katawan

Probably related with:
English Tagalog
health
kalusugan; pangkalusugang; kagalingan; sa kalusugan; kalusugan na; kalusugan ng; pangkalusugan; pakan; lusog; na kagalingan; ng kalusugan; kalusugan ng mga; ang kalusugan ng; ikaliligtas;

May be synonymous with:
English English
health; wellness
a healthy state of wellbeing free from disease

May related with:
English Tagalog
health
lusog; pakan; kalusugan;
health
kalusugan; pangkalusugang; kagalingan; sa kalusugan; kalusugan na; kalusugan ng; pangkalusugan; pakan; lusog; na kagalingan; ng kalusugan; kalusugan ng mga; ang kalusugan ng; ikaliligtas;

Advertisement

Bookmark This Site