English to Tagalog
Search Query: heard

Best translation match:
English Tagalog
heard
dinig;

Probably related with:
English Tagalog
heard
narinig; marinig; mabalitaan; nakarinig; nabalitaan; narinig ng; na narinig; nangakarinig; pagkarinig; naririnig; narinig na; dininig; ng marinig; marinig ng; mabalitaan ng; na nabalitaan; ay narinig; dinig; marinig ang; napakinggan; nakarinig ng; narinig ay; pinakikinggan; ang nakarinig; nakarinig sa; nangakarinig ng; nangarinig; narinig ang; nakabalita; ay nakarinig; nangakinig; sinagot; dininig ng; nangakarinig ng mga; nangakikinig; dinidinig; narinig nga; ay nakabalita; pinakikinggan ang; nangakikinig sa; pinakinggan ang; makarinig; naibalita; pinakinggan; narinig nga ng; nangakikinig ng; nababalitaan; nakakarinig; sinasagot; ay nangakikinig; ay nangakikinig ng; marinig ito; sasagot; sumagot; kaniyang nababalitaan; kanilang hibik; sumagot sa; ay sumagot; ay sumagot sa; ng sa;

May related with:
English Tagalog
heard
dinig;
heard
narinig; marinig; mabalitaan; nakarinig; nabalitaan; narinig ng; na narinig; nangakarinig; pagkarinig; naririnig; narinig na; dininig; ng marinig; marinig ng; mabalitaan ng; na nabalitaan; ay narinig; dinig; marinig ang; napakinggan; nakarinig ng; narinig ay; pinakikinggan; ang nakarinig; nakarinig sa; nangakarinig ng; nangarinig; narinig ang; nakabalita; ay nakarinig; nangakinig; sinagot; dininig ng; nangakarinig ng mga; nangakikinig; dinidinig; narinig nga; ay nakabalita; pinakikinggan ang; nangakikinig sa; pinakinggan ang; makarinig; naibalita; pinakinggan; narinig nga ng; nangakikinig ng; nababalitaan; nakakarinig; sinasagot; ay nangakikinig; ay nangakikinig ng; marinig ito; sasagot; sumagot; kaniyang nababalitaan; kanilang hibik; sumagot sa; ay sumagot; ay sumagot sa; ng sa;

Advertisement

Bookmark This Site