English to Tagalog
Search Query: held

Best translation match:
English Tagalog
held
tangan; hinawakan;

Probably related with:
English Tagalog
held
tangan; umaakay; nabibihag; umaakay sa; pinigilan; hinawakan; itinaas; ay nagsisihawak; sumunod na; sumunod; hindi; ay hindi;

May related with:
English Tagalog
held
tangan; hinawakan;
held
tangan; umaakay; nabibihag; umaakay sa; pinigilan; hinawakan; itinaas; ay nagsisihawak; sumunod na; sumunod; hindi; ay hindi;

Advertisement

Bookmark This Site