English to Tagalog
Search Query: helping

Best translation match:
English Tagalog
helping
tumutulong;

Probably related with:
English Tagalog
helping
tumutulong; na nagsisitulong sa;

May be synonymous with:
English English
helping; portion; serving
an individual quantity of food or drink taken as part of a meal

May related with:
English Tagalog
help
saklolo; tulong; abuloy; wani; pagtulong;
help
tulungan; tulong; saklolo; tumulong; ng tulong; makakatulong; makatulong; tutulungan; tulungan mo; na tulungan; ay tulungan; tulungan ang; tutulong; magsitulong; nakatutulong; tumutulong; nagsisitulong; ang tulong; katulong; tumulong sa; asistihan; wani; maitutulong; tulong ng; saklolo sa; makatulong na; tumutulong sa; mapagaan; makakatulong sa; nakatutulong sa; ay makakatulong; ay tumutulong; tinutulungan; nagsisitulong sa; tinulungan; tulong laban; maitutulong sa; tutulong sa; abuloy; iyong tulungan; saklolohan mo; tumulong ka; mapagaan ang; ng tulong laban; ay tumutulong sa; pagtulong; alalayan mo; umabuloy ka; ng pasan; pasan; kagalingan; umabuloy ka sa; pamamagitan; kaligtasan; ililigtas; kasama; inyo;

Advertisement

Bookmark This Site