English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: answerable

Best translation match:
English Tagalog
answerable
masasagot;
answerable
[ansérabl] Yaong masasagot; nanánagot

Probably related with:
English Tagalog
answerable
masasagot; kabagay; na kabagay;

May related with:
English Tagalog
answer
sagot; tugon;
answer
sagot; sasagot; sagutin; ng sagot; kasagutan; na sagot; sasagutin; sasagot sa; sagot sa; makasasagot; mangakasagot; ay sagutin; tugon; pagsasanggalang; isasagot; ng isasagot; kasagutan ang; ang sagot; magsisisagot; mangakasagot sa; makasasagot sa; sagutin ninyo; ng sagot sa; sumagot; ninyong sagutin; sumasagot; pagsagot; magpapahayag; ng pagsagot; nagsisagot; ay sumagot; sasabihin; sasabihin sa; sabihin ninyo; sabihin ninyo sa;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .