English to Tagalog
Search Query: his

Best translation match:
English Tagalog
his
kaya; niya; kanya;
his
[jis] Kanya; niya (lalake)

Probably related with:
English Tagalog
his
kaniyang; ang kaniyang; ng kaniyang; na kaniyang; kaniyang mga; kanyang; sa kaniyang; niyang; kanikaniyang; ang kaniyang mga; ng kaniyang mga; niya; ang kanyang; ng kanyang; na ang kaniyang; ang; niyang mga; ay kaniyang; na kaniyang mga; ay ang kaniyang; ng kanikaniyang; kanyang mga; niya ang kaniyang; ang kanikaniyang; sa kaniyang mga; na sa kanyang; sa kanyang; kaniya; siya ng kaniyang; niya na; niya sa kaniyang; ng kaniya; niya ang; kanikanilang; ang kaniya; niya ng; sa kanikaniyang; kaniyang sariling; niya ay; ang mga; humampas ang; nagising; hawak; kanilang; ay ang; pamamagitan ng kaniyang; kaniya na; mga; ang kani-kaniyang; harap ng kaniyang; niya sa; ng kaniyang sariling; siya; ang kanilang; at ang kaniyang; kanya; ng; sa kaniya; esau ang; mo ang; pamamagitan; niyaon; sa; kaya; ring; na siya; pamamagitan ng; buong; ng mga; na; sa kanilang; kanilang mga; sa handog; ang aking; sangpu ng; sangpu ng mga; mga naging; sa mga; kaluwalhatian ng; na mga; aking; inyong; akin;
his
ng kanyang mga; mapagmatigas; kawasang; kaniya ang; handog; mamamatay; ulo;

Advertisement

Bookmark This Site