English to Tagalog
Search Query: hoped

Best translation match:
English Tagalog
hoped
umasa;

Probably related with:
English Tagalog
hoped
umasa; nagsiasa; inaasahan;

May related with:
English Tagalog
hope
pag-asa; esperansa; tiwala; asa; umasa;
hope
pagasa; ang pagasa; na pagasa; pag-asa; pagasang; esperansa; ng pagasa; umaasa; umasa; na pagasang; nagsisiasa; kanlungan; sana; ang pagasa na; aasa; umasa ka; tiwala; ninanais; maghihintay; inaasahan; kabuluhan; asa; pangako;

Advertisement

Bookmark This Site