English to Tagalog
Search Query: hopeless

Best translation match:
English Tagalog
hopeless
walang pagasa; walang tinatanaw na bukas;
hopeless
[jóples] Walang pag-asa

Probably related with:
English Tagalog
hopeless
pagkawalang; pag-asa;

May related with:
English Tagalog
hopeless
walang pagasa; walang tinatanaw na bukas;
hopeless
pagkawalang; pag-asa;

Advertisement

Bookmark This Site