English to Tagalog
Search Query: hurtful

Best translation match:
English Tagalog
hurtful
masakit;
hurtful
[jártful] Nakasasamâ; nakasisirŕ; nakasasakít

Probably related with:
English Tagalog
hurtful
masakit; mapangpahamak; manunugat;

May be synonymous with:
English English
hurtful; deleterious; injurious
harmful to living things

May related with:
English Tagalog
hurt
saktan; masakit;
hurt
ipahamak; ikapapahamak; kapahamakan; sumasakit; mananakit; inano; makasakit; ikasasama; makasasama; saktan; sugat; masakit; sinaktan; ipahamak ang; makasasama sa; paso; sumakit; pagkapahamak; sariling kapahamakan; ay sinaktan; masama; kapahamakan niya; sumakit sa; ng masama; anoman; masama sa; kasamaan; ng kasamaan;

Advertisement

Bookmark This Site