English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: any

Best translation match:
English Tagalog
any
dilan; kahit;
any
[Úni] Alin man; anoman; kahi't alin; kahi't sino

Probably related with:
English Tagalog
any
anomang; anumang; ng anomang; sinomang; sinoman; ang anomang; ng sinomang; alinman; alinmang; alin; ang sinomang; mang; kaninoman; alin mang; ang sinoman; ng anumang; kanino mang; alin man; mang anomang; anoman; man; kanino man; ang anumang; ng sinoman; ninomang; na sinoman; mang sinoman; ng alinman; kaninomang; ng alinmang; na ang anomang; mayroong anomang; may anomang; sinoma; ang alinmang; dilan; ang anoman; ang alinman; man ng anomang; kanino; sa anomang; ng anoman; ng alin mang; may sinomang; ano mang; ng alin man; bagang sinoman; sinumang; sa sinoman; man ng; ang; ng; ang sinoma; sa alin; sa anumang; ang alin man; anomang bahagi; ng sinomang may; nino; ang alin mang; sa kanino man; may; ang sinuman; ang mayroong; mayroon; anoman bagang; ng ano; kahit; ang sinoman ay; sa kanino mang; mayroong; planta ng; ano pa mang; ng kasangkapang; kailan man; ano pa man; pinaka; ang isang; sabihin ng; bihag; lahat ng; walang; lahat; ang mga; isang; ibinigay; ang isa; isa; sa bawat; ang lahat; ang lahat na;

May be synonymous with:
English English
any; whatever; whatsoever
one or some or every or all without specification

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .