English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: let

Best translation match:
English Tagalog
let
[let] Bayaan; ipagkaloob

Probably related with:
English Tagalog
let
nawa; bayaang; tayo; natin; nawa ang; bayaan; hayaang; pabayaan; huwag; bayaang ang; natin ang; hamo; nawa ng; hayaan; huwag bayaang; magpalakpakan; magmaliksi; magsipagaral; pabigatan; pawawalan; bayaan mo; pahintulutan; mangapatalikod; nawang; ang; huwag na; ay bayaan; pabayaan mo; ay; isinasamo; payaunin mo; pinayaon; mo nawa; hayaan natin; pahintulutan mo; magsipagaral ang; pabayaan na ang; bayaan mong; magkaroon nawa; binayaan; pabayaan mong; ipahintulot mo; matuwa; kunin nawa; pahintulutan mong; huwag itulot; mangagkaroon; masok ang; na pahintulutan mo; pahintulutan mo na; bayaan ninyo; magsipagaral ang mga; lumitaw; pahintulutan ninyo; ipahintulot mo na; huwag nawang; mo na; hayaan ninyo; pinatulo ang; tayo na; ipabalik; paraanin mo; ay bayaan mo; tulutan mong; pababayaan; mong itulot; pahintulutan mo ang; mo; lisanin; ipahintulot na; dumaloy ang; na paraanin mo; iyong ipahintulot; huwag itulot sa; pabayaan ninyo; daluyan ang; ay ipakilala; magmadali ang; magasawa; ay dalhan; na tulutan mong; iwan ang; ay pabayaan ninyo; palitan; mong itulot sa; magsihanda nawa ang; iniwan; dumaloy ang mga; ay matira ang; ay manatili; itanaw mo ang; datapuwa; iyong pagalakin ang; tanggapin mo ang; oh; na ang; gawin ninyo ang; ng; iyong; at ang;

May be synonymous with:
English English
let; army of the pure; army of the righteous; lashkar-e-taiba; lashkar-e-tayyiba; lashkar-e-toiba
a brutal terrorist group active in Kashmir; fights against India with the goal of restoring Islamic rule of India
let; net ball
a serve that strikes the net before falling into the receiver's court; the ball must be served again
let; allow; permit
make it possible through a specific action or lack of action for something to happen
let; allow; countenance; permit
consent to, give permission
let; get; have
cause to move; cause to be in a certain position or condition
let; lease; rent
grant use or occupation of under a term of contract

May related with:
English Tagalog
let
nawa; bayaang; tayo; natin; nawa ang; bayaan; hayaang; pabayaan; huwag; bayaang ang; natin ang; hamo; nawa ng; hayaan; huwag bayaang; magpalakpakan; magmaliksi; magsipagaral; pabigatan; pawawalan; bayaan mo; pahintulutan; mangapatalikod; nawang; ang; huwag na; ay bayaan; pabayaan mo; ay; isinasamo; payaunin mo; pinayaon; mo nawa; hayaan natin; pahintulutan mo; magsipagaral ang; pabayaan na ang; bayaan mong; magkaroon nawa; binayaan; pabayaan mong; ipahintulot mo; matuwa; kunin nawa; pahintulutan mong; huwag itulot; mangagkaroon; masok ang; na pahintulutan mo; pahintulutan mo na; bayaan ninyo; magsipagaral ang mga; lumitaw; pahintulutan ninyo; ipahintulot mo na; huwag nawang; mo na; hayaan ninyo; pinatulo ang; tayo na; ipabalik; paraanin mo; ay bayaan mo; tulutan mong; pababayaan; mong itulot; pahintulutan mo ang; mo; lisanin; ipahintulot na; dumaloy ang; na paraanin mo; iyong ipahintulot; huwag itulot sa; pabayaan ninyo; daluyan ang; ay ipakilala; magmadali ang; magasawa; ay dalhan; na tulutan mong; iwan ang; ay pabayaan ninyo; palitan; mong itulot sa; magsihanda nawa ang; iniwan; dumaloy ang mga; ay matira ang; ay manatili; itanaw mo ang; datapuwa; iyong pagalakin ang; tanggapin mo ang; oh; na ang; gawin ninyo ang; ng; iyong; at ang;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .