English to Tagalog
Search Query: made

Best translation match:
English Tagalog
made
yari; gumawa; ginawa;

Probably related with:
English Tagalog
made
ginawa; gumawa; ginawang; iginawa; pinaraan; na ginawa; ay gumawa; gumawa ng; lumalang; ginawang mga; ay ginawa; ginawa ng; yari; nilikha; nagsigawa; ginawa ang; ang ginawa; iniwasiwas; pinapaglingkod; gumawa ng mga; lumalang sa; inalatan; lumikha; naging; nilalang; ginawan; inihalal; nilikha ng; pinapagmatigas; pinalakad; naghalal; ginawa ang mga; ay gumawa ng; pinapaglingkod ang; gumawa sa; kinakandili; lumikha ng; na yari; pinagtibay; gawa; ay; inihalal na; pinapaging; ginagawa; nagsigawa ng; ay nagsipagdiwang; ay nagsisipaghanda; nangaglagay; nagpapaging; pinapagmatigas ang; ang gumawa; na gawa; nagiging; ang gumawa sa; inaring; naghanda; ay nagtibay; nangagbigay; ay nagsigawa; iginawa niya ng; ay nagsigawa ng; ginawa niya; nangaglagay ng; iginawa niya; pinighati; magsigawa sa; na ipinanganak; ay nag-imbak; nagsigawa para; ay naggawa; gawin; gagawin; ipinanganak; magsigawa; kaniyang ginawa; gawa ng; ay nag-imbak ng; nagsigawa para sa; nasakop ng; itinayo; binigyan; ang; naglagay sa; iniutos; pinawi mo; iniutos sa; kaniyang; hindi;

May related with:
English Tagalog
made
yari; gumawa; ginawa;
made
ginawa; gumawa; ginawang; iginawa; pinaraan; na ginawa; ay gumawa; gumawa ng; lumalang; ginawang mga; ay ginawa; ginawa ng; yari; nilikha; nagsigawa; ginawa ang; ang ginawa; iniwasiwas; pinapaglingkod; gumawa ng mga; lumalang sa; inalatan; lumikha; naging; nilalang; ginawan; inihalal; nilikha ng; pinapagmatigas; pinalakad; naghalal; ginawa ang mga; ay gumawa ng; pinapaglingkod ang; gumawa sa; kinakandili; lumikha ng; na yari; pinagtibay; gawa; ay; inihalal na; pinapaging; ginagawa; nagsigawa ng; ay nagsipagdiwang; ay nagsisipaghanda; nangaglagay; nagpapaging; pinapagmatigas ang; ang gumawa; na gawa; nagiging; ang gumawa sa; inaring; naghanda; ay nagtibay; nangagbigay; ay nagsigawa; iginawa niya ng; ay nagsigawa ng; ginawa niya; nangaglagay ng; iginawa niya; pinighati; magsigawa sa; na ipinanganak; ay nag-imbak; nagsigawa para; ay naggawa; gawin; gagawin; ipinanganak; magsigawa; kaniyang ginawa; gawa ng; ay nag-imbak ng; nagsigawa para sa; nasakop ng; itinayo; binigyan; ang; naglagay sa; iniutos; pinawi mo; iniutos sa; kaniyang; hindi;

Advertisement

Bookmark This Site