English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: made

Best translation match:
English Tagalog
made
yari; gumawa; ginawa;

Probably related with:
English Tagalog
made
ginawa; gumawa; ginawang; iginawa; pinaraan; na ginawa; ay gumawa; gumawa ng; lumalang; ginawang mga; ay ginawa; ginawa ng; yari; nilikha; nagsigawa; ginawa ang; ang ginawa; iniwasiwas; pinapaglingkod; gumawa ng mga; lumalang sa; inalatan; lumikha; naging; nilalang; ginawan; inihalal; nilikha ng; pinapagmatigas; pinalakad; naghalal; ginawa ang mga; ay gumawa ng; pinapaglingkod ang; gumawa sa; kinakandili; lumikha ng; na yari; pinagtibay; gawa; ay; inihalal na; pinapaging; ginagawa; nagsigawa ng; ay nagsipagdiwang; ay nagsisipaghanda; nangaglagay; nagpapaging; pinapagmatigas ang; ang gumawa; na gawa; nagiging; ang gumawa sa; inaring; naghanda; ay nagtibay; nangagbigay; ay nagsigawa; iginawa niya ng; ay nagsigawa ng; ginawa niya; nangaglagay ng; iginawa niya; pinighati; magsigawa sa; na ipinanganak; ay nag-imbak; nagsigawa para; ay naggawa; gawin; gagawin; ipinanganak; magsigawa; kaniyang ginawa; gawa ng; ay nag-imbak ng; nagsigawa para sa; nasakop ng; itinayo; binigyan; ang; naglagay sa; iniutos; pinawi mo; iniutos sa; kaniyang; hindi;

May related with:
English Tagalog
made
yari; gumawa; ginawa;
made
ginawa; gumawa; ginawang; iginawa; pinaraan; na ginawa; ay gumawa; gumawa ng; lumalang; ginawang mga; ay ginawa; ginawa ng; yari; nilikha; nagsigawa; ginawa ang; ang ginawa; iniwasiwas; pinapaglingkod; gumawa ng mga; lumalang sa; inalatan; lumikha; naging; nilalang; ginawan; inihalal; nilikha ng; pinapagmatigas; pinalakad; naghalal; ginawa ang mga; ay gumawa ng; pinapaglingkod ang; gumawa sa; kinakandili; lumikha ng; na yari; pinagtibay; gawa; ay; inihalal na; pinapaging; ginagawa; nagsigawa ng; ay nagsipagdiwang; ay nagsisipaghanda; nangaglagay; nagpapaging; pinapagmatigas ang; ang gumawa; na gawa; nagiging; ang gumawa sa; inaring; naghanda; ay nagtibay; nangagbigay; ay nagsigawa; iginawa niya ng; ay nagsigawa ng; ginawa niya; nangaglagay ng; iginawa niya; pinighati; magsigawa sa; na ipinanganak; ay nag-imbak; nagsigawa para; ay naggawa; gawin; gagawin; ipinanganak; magsigawa; kaniyang ginawa; gawa ng; ay nag-imbak ng; nagsigawa para sa; nasakop ng; itinayo; binigyan; ang; naglagay sa; iniutos; pinawi mo; iniutos sa; kaniyang; hindi;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .